Publikacije

Istraživanje o nivou digitalne pismenosti i digitalnih alata mladih u Boru

Istraživanje “Ček, pa jesi li ti digitalno pismen tebra?”, čiji su rezultati predstavljeni u ovoj publikaciji, realizovano je u okviru projekta “Nova generacija digitalnih kampanjera!”.

Tema istraživanja jeste nivo digitalne pismenosti i digitalnih alata mladih u Boru, kao i korišćenje digitalnih alata za društveni aktivizam i angažovanje u zajednici.

Istraživanje informisanosti mladih u Boru o nevladinim organizacijama

Istraživanje “NVO? Tebra, kaži mi šta je to?”, čiji su rezultati predstavjeni u ovoj publikaciji, realizovano je u okviru projekta “NVO? Tebra, šta je to?”.

Tema istraživanje jeste informisanost mladih u Boru o NVO, njihovo razumevanje pojma nevladinih organizacija, obaveza, prava, mogućnosti i uloga u demokratskom društvu.

Informaciona brošura o benefitima volonterizma i nevladinih organizacija

U okviru ove kratke brošure predstavljeno je nekoliko veoma značajnih činjenica zbog kojih je volontiranje i delanje u okviru nevladinih organizacija veoma korisno za svakog mladog čoveka.