Ziman

NVO-tebra-sta-je-to_naslovna_001

Ime projekta:

“Nvo? Tebra, šta je to?”

Opšti cilj:

Cilj projekta “NVO? Tebra, šta je to?” je da se omladina edukuje i informiše o pojmu nevladinih organizacija i samom postojanju istih, da se otklone postojeće predrasude o nevladinim organizacijama kroz prikazivanja benefita koje mlada individua ima te da se time motivišu za veće angažovanje i učešće u demokratskom društvu.

Opis projekta:

Veoma često među omladincima se može primetiti da ne razumeju najbolje na šta mislimo ukoliko pričamo o nevladinim organizacijama, društvenoj participaciji, inkluziji, aktivizmu, volonterizmu, i drugim terminima koji se koriste u NVO sektoru, što ultimativno dovodi do njihove averzije prema istom.

Projektom “NVO? Tebra, šta je to?” smo utvrdili koliko je zapravo njihovo poznavanje ovog pojma i da li razumeju koje benefite im donosi angažovanje u sklopu organizacija, dok smo potom i ukazali na problem postojeće averzije koja stoji na putu mladih do aktivne participacije u demokratskom društvu i poboljšanju njihove lokalne zajednice.

Opis projekta:

Veoma često među omladincima se može primetiti da ne razumeju najbolje na šta mislimo ukoliko pričamo o nevladinim organizacijama, društvenoj participaciji, inkluziji, aktivizmu, volonterizmu, i drugim terminima koji se koriste u NVO sektoru, što ultimativno dovodi do njihove averzije prema istom.

Projektom “NVO? Tebra, šta je to?” smo utvrdili koliko je zapravo njihovo poznavanje ovog pojma i da li razumeju koje benefite im donosi angažovanje u sklopu organizacija, dok smo potom i ukazali na problem postojeće averzije koja stoji na putu mladih do aktivne participacije u demokratskom društvu i poboljšanju njihove lokalne zajednice.