Mladi i mediji

Mladi_i_mediji_naslovna

Ime projekta:

“Pričajmo o bezbednosti da ne bismo pričali o posledicama!”

Opšti i specifični cilj:

Opšti cilj: Unaprediti bezbednost mladih lica u saobraćaju na teritoriji grada Bora.

Specifični cilj: Unaprediti informisanost mladih na teritoriji grada Bora o bezbednom učešću u saobraćaju.

Opis projekta:

Prema istraživanjima koja se sprovode u zemljama EU u promeni ponašanja leži najveći potencijal uticaja na bezbednost saobraćaja. Ovaj potencijal se procenjuje na 20% do 40%, ali u našim uslovima on je još veći. U skladu sa tim neophodno je da svaka lokalna zajednica preduzme aktivnosti saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa svojim mogućnostima.

Ovim projektom želimo da štitimo i ukažemo na najosnovnije ljudsko pravo a to je pravo na život i bezbrižnu mladost. U Evropi je pitanje bezbednosti saobraćaja demokratsko pitanje i pitanje ljudskih prava, dok kod nas se to ne posmatra tako.

Cilj nam je da kroz ovaj projekat i kreiranu medijsku kampanju utičeno na promenu svesti i stvaranju navika i veština kako bi se mladi ljudi upoznali sa rizicima, uzrocima i posledicama saobraćajnih nezgoda. Kako bi u narednom petogišnjem planu broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi smanjio.

Opis projekta:

Prema istraživanjima koja se sprovode u zemljama EU u promeni ponašanja leži najveći potencijal uticaja na bezbednost saobraćaja. Ovaj potencijal se procenjuje na 20% do 40%, ali u našim uslovima on je još veći. U skladu sa tim neophodno je da svaka lokalna zajednica preduzme aktivnosti saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa svojim mogućnostima.

Ovim projektom želimo da štitimo i ukažemo na najosnovnije ljudsko pravo a to je pravo na život i bezbrižnu mladost. U Evropi je pitanje bezbednosti saobraćaja demokratsko pitanje i pitanje ljudskih prava, dok kod nas se to ne posmatra tako.

Cilj nam je da kroz ovaj projekat i kreiranu medijsku kampanju utičeno na promenu svesti i stvaranju navika i veština kako bi se mladi ljudi upoznali sa rizicima, uzrocima i posledicama saobraćajnih nezgoda. Kako bi u narednom petogišnjem planu broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi smanjio.