Edžukejšnizam je program koji nudi i omogućava edukovanje na različite teme. Kroz ovaj program podstiče se rad na sebi i rad u grupama, učenje novih stvari, usavršavanje postojećih znanja i veština. Svaka tema o kojoj se govori donosi pojedincu neko novo iskustvo koje može da primeni u daljem radu i usavršavanju, ali donosi i sticanje novih prijatelja i budućih saradnji sa ljudima sličnih interesovanja! 

Kroz ovaj program nastojimo da pažljivo “osluškujemo” koje su to tačno potrebe mladih osoba kako bismo ih na što bolji način ispunili, naučili ih nečemu ili pomogli da prevaziđu neke prepreke u životu. 

Šta još stvaramo?